ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์ แบบทดสอบพร้อมเฉลย ชุดทีุ่ 1

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดทีุ่ 1

แบบทดสอบ ออนไลน์พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย
ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้
ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ หากต้องการข้อสอบเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ เราจะทำข้อสอบมาเพิ่มให้

ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 2 | ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 3 | การสอบใบขับขี่ | เรียนขับรถด้วยตัวเอง

1) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย ข้อ 1 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามหยุดรถ

ห้ามเข้า

ห้ามผ่าน

ห้ามจอดรถ

2) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 2 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามหยุดรถ

ห้ามเข้า

ห้ามผ่าน

ห้ามจอดรถ

3) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 3 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ให้รถสวนทางมาก่อน

ห้ามแซง

ให้รถสวนทางหยุดรถ

สวนทางกันได้แต่ต้องระวัง

4) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 4 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 50 ตัน

ให้ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 50

ห้ามขับรถเร็วเกิน 50

ห้ามรถบรรทุกสูงเกิน 5 เมตร

5) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 5 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ทางข้ามข้างหน้า

ข้างหน้า โรงเรียน ระวังเด็ก

เขตปลอดภัย

โปรดระวังถนนลื่น

6) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 6 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

เขตห้ามแซง

เตือนรถกระโดด

ทางร่วน

ถนนข้างหน้าทางขรุขระ

7) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 7 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง

เข้าเขตถนนมีรั้วกัน

ทางข้างรถไฟแบบไม่มีเครื่องกั้น

ทางข้ามรถไฟแบบมีเครื่องกั้น

8) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 8 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามออกขวา

ห้ามแซง

แซงทางขวา

ห้ามเร่งความเร็ว

9) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 9 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามรถเก๋ง

ห้ามรถยนต์

รถเก๋งผ่านได้

รถยนต์ผ่านได้

10) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 10 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามรถสูงเกินกำหนด

ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ห้ามรถหนักเกินกำหนด

จำกัดความเร็ว