ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์ แบบทดสอบพร้อมเฉลย ชุดที่ 1

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 1

แบบทดสอบ ออนไลน์พร้อมเฉลย - กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และทั่วไป

ตัวอย่างแบบทดสอบการสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ข้อสอบของกรมขนส่งสำหรับทำใบขับขี่ครั้งแรก ในข้อสอบนั้นจะมีคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจรด้วย
ป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำใบขับขี่,ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไป และการใช้รถใช้ถนนจริงๆ ให้ท่านลองทดสอบความรู้
ประเมินดูได้ว่าท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มหรือไม่ ข้อสอบไม่ยากนะครับ หากต้องการข้อสอบเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ เราจะทำข้อสอบมาเพิ่มให้

หน้านี้ย้ายแล้ว ทำข้อสอบได้ที่ thai25.com/ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์/