ปฏิทินวันพระ ปี 2558

วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี วันข้างขึ้นข้างแรม ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักาช ๒๕๕๘ อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน จากกรมการศาสนา


วันพระ มกราคม 2558

 • อาทิตย์ ที่ 4 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
 • จันทร์ที่ 12 แรม 8 ค่ำ เดือน 2
 • จันทร์ที่ 19 แรม 15 ค่ำ เดือน 2
 • อังคารที่ 27 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

วันพระ กุมภาพันธ์ 2558

 • อังคารที่ 3 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 • พุธที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือน 3
 • อังคารที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือน 3
 • พุธ ที่ 25 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

วันพระ มีนาคม 2558

 • พุธ ที่ 4 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 วันมาฆบูชา
 • พฤหัสบดีที่ 12 แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • พฤหัสบดีที่ 19 แรม 15 ค่ำ เดือน 4
 • ศุกร์ที่ 27 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

วันพระ เมษายน 2558

 • ศุกร์ที่ 3 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
 • เสาร์ที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือน 5
 • ศุกร์ ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือน 5
 • เสาร์ ที่ 25 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

วันพระ พฤษภาคม 2558

 • เสาร์ที่ 2 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 • อาทิตย์ที่ 10 แรม 8 ค่ำ เดือน 6
 • อาทิตย์ที่ 17 แรม 15 ค่ำ เดือน 6
 • จันทร์ ที่ 25 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระ มิถุนายน 2558

 • จันทร์ ที่ 1 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 วันวิสาขบูชา
 • อังคารที่ 9 แรม 8 ค่ำ เดือน 7
 • จันทร์ ที่ 15 แรม 14 ค่ำ เดือน 7
 • อังคารที่ 23 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
 • อังคารที่ 30 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันพระ กรกฎาคม 2558

 • พุธ ที่ 8 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • พุธ ที่ 15 แรม 15 ค่ำ เดือน 8
 • พฤหัสบดีที่ 23 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
 • พฤหัสบดีที่ 30 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
 • ศุกร์ ที่ 31 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา

วันพระ สิงหาคม 2558

 • ศุกร์ที่ 7 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • ศุกร์ที่ 14 แรม 15 ค่ำ เดือน 8
 • เสาร์ ที่ 22 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 • เสาร์ที่ 29 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

วันพระ กันยายน 2558

 • อาทิตย์ที่ 6 แรม 8 ค่ำ เดือน 9
 • เสาร์ที่ 12 แรม 14 ค่ำ เดือน 9
 • อาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
 • อาทิตย์ที่ 27 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

วันพระ ตุลาคม 2558

 • จันทร์ที่ 5 แรม 8 ค่ำ เดือน 10
 • จันทร์ที่ 12 แรม 15 ค่ำ เดือน 10
 • อังคารที่ 20 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
 • อังคารที่ 27 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา

วันพระ พฤศจิกายน 2558

 • พุธ ที่ 4 แรม 8 ค่ำ เดือน 11
 • อังคารที่ 10 แรม 14 ค่ำ เดือน 11
 • พุธ ที่ 18 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
 • พุธ ที่ 25 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง

วันพระ ธันวาคม 2558

 • พฤหัสบดีที่ 3 แรม 8 ค่ำ เดือน 12
 • พฤหัสบดีที่ 10 แรม 15 ค่ำ เดือน 12
 • ศุกร์ที่ 18 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
 • ศุกร์ที่ 25 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

สรุปวันสำคัญๆทางศาสนาพุทธของไทยในปีนี้

 • วันมาฆบูชา 2558 วันพุธ ที่ 4 เดือนมีนาคม (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 )
 • วันวิสาขบูชา 2558 วันจันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 )
 • วันอาสาฬหบูชา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนกรกฎาคม ( ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8/\)
 • วันเข้าพรรษา 2558 วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม (แรม 1 ค่ำ เดือน 8 )
 • วันออกพรรษา 2558 วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม ( (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 )
 • เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว 2558 เริ่มกฐินกาล วันพุธ ที่ 28 เดือนตุลาคม (แรม 1 ค่ำ เดือน 11 )
 • วันลอยกระทง 2558 วันสุดท้ายกฐินกาล วันพุธ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 )

ปฏิทินวันพระ 2558 PDF file จาก กรมการศาสนา ข้อมูลเผยแพร่จาก : กรมการศาสนา ได้ตรวจตรงกันแล้ว
ฝ่ายพิธีกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
โทร. 02-422 8802-4 โทรสาร 02-422 8801 www.dra.go.th