แนะนำเทคนิค วิธีทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง
และหาวิธีสอนเด็กให้เรียนเก่งขึ้น

สอนลูกเรียนเก่ง วิธีทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง (ตอน 1)

แนะนำเทคนิค วิธีทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง และหาวิธีสอนเด็กให้เรียนเก่งขึ้น
ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ (เลข), ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย บทความสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

สอนลูกเรียนเก่ง วิธีทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

คงจะมีพ่อแม่และผู้ปกครองจำนวนมากอย่าง webmaster rimnam.com คิดหรือมองหาวิธีว่า
ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง และหาวิธีสอนเด็กให้เรียนเก่งขึ้น ในช่วงต้นปี ผู้เขียนบทความนี้ได้รับภาระ
ให้เลี้ยงหลาน 1 เทอม เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตอนแรกปวดหัวเหมือนกันแต่ก็ต้องพยายาม
ทำให้หลานเรียงเก่งหรือเรียนดีขึ้นให้ได้ จึงคิดหาวิธีที่ได้อธิบายด้านล่างนี้ ซึ่งก็ได้ผลดีมาก
จึงอยากนำวิธีและเทคนิคนี้มาแบ่งปัน หวังว่าน่าจะช่วยให้น้องๆเด็กๆที่น่ารักน่าชังของทุกท่านเรียนได้เก่งขึ้นนะครับ

เด็กจะเรียนเก่งขึ้นได้ควรจะมีแนวทางการเรียนที่เหมาะสม ที่จะเป็นไปได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
เริ่มฝึกแนวทางที่ดีให้กับพวกเขาตั้งแต่ระดับชั้นประถมต้น พอโตขึ้นให้เด็กยึดแนวทางนำไปใช้ต่อไป
เรื่อยๆในระดับที่สูงขึ้นไป ตั้งแต่ระดับประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางของผมที่ฝึกให้กับหลานในครั้งนี้ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้ครับ

เตรียมสมุดบันทึก 1 เล่มเก็บไว้กับพ่อแม่

ผมได้เตรียมสมุดเปล่าเล่มหนึ่งเก็บไว้กับตัวเอง เล่มไม่หนามาก ผมใช้สมุดเล่มนี้จดบันทึกตารางเรียนของเด็กว่าตั้งแต่ วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เขาเรียนวิชาอะไรบ้างในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และใช้สมุดเล่มนี้จดโน๊ตไว้ว่า แต่ละวิชามีสอนเรื่องอะไรบ้าง

ตัวอย่างสมุดบันทึกนี้ จะมีประโยชน์ในการดูเรื่องสำคัญๆทั้งหมดของการเรียนของลูกในเทอมนั้นๆ นอกจากจด ตารางเรียนและเรื่องที่เรียนแล้ว ผมยังให้หลานเอาไว้เขียนสรุป เรื่องที่เขาเข้าใจแล้ว หรือเรื่องที่เขาไม่เข้าใจ เราก็อธิบายแล้วตั้งโจทย์ให้เขาทำตอนนั้น จากนั้นให้เขาจดสรุปเรื่องที่เราอธิบายตามความเข้าใจของเขา สมุดนี้ควรเก็บไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพราะถ้าเก็บไว้กับเด็ก มักจะหายหรือฉีกขาดเพราะความซนของเด็กแน่ และควรเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายหยิบมาดูได้ง่าย เมื่อถึงเวลาใกล้สอบ สมุดเล่มนี้จะมีประโยชน์มาก ในการเอามาสอนลูกตารางเรียน
  • จันทร์: วิชาภาษาไทย (เช้า), วิชาสังคมศึกษา (บ่าย)
  • อังคาร: วิชาคณิตศาสตร์ (เช้า), วิชาศิลปะ (บ่าย)
  • พุธ: วิชาภาษาไทย (เช้า), วิชาภาษาอังกฤษ (บ่าย)
  • พฤหัสบดี: วิชาคณิตศาสตร์ (เช้า), วิชาวิทยาศาสตร์ (บ่าย)
  • ศุกร์: วิชาคณิตศาสตร์ (เช้า), วิชาวิทยาศาสตร์ (บ่าย)


เรื่องที่เรียน
  • คณิตศาสตร์: บวก, ลบ, คูณ, หาร, หารมีเศษส่วน, เวลา-นาฬิกา, การตวง, เงิน, เรขาคณิต
  • ภาษาไทย: อักษรไทยไขขาน, ประสมคำ, ตัวสะกด, วรรณยุกต์, รร และการันต์
  • ภาษาอังกฤษ: สี, อวัยวะร่างกาย

สอนลูกเรียนเก่ง ตอน 1 | ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง ตอน 2 | ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง ตอน 3